Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger hur vi skyddar integriteten hos dem som använder våra spel.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar inte in eller använder personlig information från personer som använder våra spel.

Insamling och användning av icke-personlig information

Vi samlar inte in någon typ av icke-personlig information från personer som använder våra spel.